ไปเที่ยวที่ไหนดี?

แชร์
 • ราคาเริ่มต้น
  29,888
 • รหัสทัวร์
  NT23110168
 • ระยะเวลา
  5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • โรงแรม
 • ราคาเริ่มต้น
  29,888 บาท
  รหัสทัวร์
  NT23110168
  ระยะเวลา
  5 วัน 3 คืน
  ระดับที่พัก

  ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เที่ยว
  เมืองนาริตะ – ฮาโกเนะ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เมืองยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์3มิติ พร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ - เมืองนาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
 • ช้อป
  ช้อปปิ้ง ย่านชินจุกุ
 • กิน
  บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • พิเศษ
  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
 • พัก
  ระดับ 3 ดาว

 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ Word

  วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

  Tokyo Fuji

  Momiji Kairo


  เลือกวันเดินทาง

 • ว่าง จองได้เลย
 • เต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • คุณกำลังเลือก
 • 29 พ.ย. 66 03 ธ.ค. 66
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  38,888
  ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
  46,888
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  0
  Group Size
  34
  จำนวนคงเหลือ
  0

  รายละเอียดทัวร์

  TOKYO FUJI HAKONE 5D3N BY XJ **ซุปตาร์ ผักบุ้งไฟแดง [OCT-NOV 23] 5 วัน 3 คืน

  ช่วงวันเดินทาง

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (ไม่มีเตียง) Group Size จำนวนคงเหลือ
  29 พ.ย. 66 03 ธ.ค. 66
  38,888
  46,888
  0
  34 0
  30 พ.ย. 66 04 ธ.ค. 66
  38,888
  29,888
  46,888
  0
  34 0

  ช่วงวันเดินทาง

  29 พ.ย. 66 03 ธ.ค. 66
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  38,888
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3 ท่าน)
  46,888
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  0
  Group Size
  34
  จำนวนคงเหลือ
  0
  30 พ.ย. 66 04 ธ.ค. 66
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  38,888
  29,888
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3 ท่าน)
  46,888
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  0
  Group Size
  34
  จำนวนคงเหลือ
  0

  โปรแกรมใกล้เคียง

 • รหัสทัวร์ : NT23110108
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • นาริตะ โตเกียว ลานสกีฟูจิเท็น

 • ธ.ค. 21 - 25


 • รหัสทัวร์ : NT23110118
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 6 วัน 4 คืน
 • สายการบิน
 • โตเกียว ฟูจิ นาริตะ ใบไม้เปลี่ยนสี

 • พ.ย. 29 - 04


 • รหัสทัวร์ : NT23110119
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 6 วัน 4 คืน
 • สายการบิน
 • โตเกียว นาริตะ ลานสกีฟูจิเท็น

 • ธ.ค. 23 - 28

 • ม.ค. 06 - 11 / 10 - 15 / 13 - 18 / 17 - 22 / 20 - 25 / 24 - 29 / 27 - 01 / 31 - 05

 • ก.พ. 03 - 08 / 07 - 12

 • มี.ค. 09 - 14


 • รหัสทัวร์ : NT23110120
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 7 วัน 4 คืน
 • สายการบิน
 • นาริตะ โตเกียว นิกโก้ ฟุกุชิมะ กินซังออนเซ็น ไอซ์มอนเตอร์

 • ม.ค. 17 - 23 / 31 - 06

 • ก.พ. 22 - 28

 • มี.ค. 06 - 12


 • รหัสทัวร์ : NT23110128
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 7 วัน 5 คืน
 • สายการบิน
 • นาริตะ โตเกียว ฟุกุชิมะ นิกโก้ กินซังออนเซ็น

 • ธ.ค. 31 - 06


 • ปกติ 69,990
  เริ่ม 59,990 บาท
 • รหัสทัวร์ : NT23110129
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 6 วัน 4 คืน
 • สายการบิน
 • โตเกียว ฟูจิ คาวาสึซากุระ นาริตะ

 • ก.พ. 10 - 15 / 17 - 22 / 21 - 26 / 28 - 04

 • มี.ค. 02 - 07 / 06 - 11


 • รหัสทัวร์ : NT23110108

 • นาริตะ โตเกียว ลานสกีฟูจิเท็น
 • 5 วัน 3 คืน
 • รหัสทัวร์ : NT23110119

 • โตเกียว นาริตะ ลานสกีฟูจิเท็น
 • 6 วัน 4 คืน
 • ลดพิเศษ
  10,000 บาท
 • รหัสทัวร์ : NT23110129

 • โตเกียว ฟูจิ คาวาสึซากุระ นาริตะ
 • 6 วัน 4 คืน
 • คนที่ดูทัวร์นี้ยังดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

 • รหัสทัวร์ : NT23110108
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • นาริตะ โตเกียว ลานสกีฟูจิเท็น

 • ธ.ค. 21 - 25


 • รหัสทัวร์ : NT23110118
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 6 วัน 4 คืน
 • สายการบิน
 • โตเกียว ฟูจิ นาริตะ ใบไม้เปลี่ยนสี

 • พ.ย. 29 - 04


 • รหัสทัวร์ : NT23110119
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 6 วัน 4 คืน
 • สายการบิน
 • โตเกียว นาริตะ ลานสกีฟูจิเท็น

 • ธ.ค. 23 - 28

 • ม.ค. 06 - 11 / 10 - 15 / 13 - 18 / 17 - 22 / 20 - 25 / 24 - 29 / 27 - 01 / 31 - 05

 • ก.พ. 03 - 08 / 07 - 12

 • มี.ค. 09 - 14


 • รหัสทัวร์ : NT23110120
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 7 วัน 4 คืน
 • สายการบิน
 • นาริตะ โตเกียว นิกโก้ ฟุกุชิมะ กินซังออนเซ็น ไอซ์มอนเตอร์

 • ม.ค. 17 - 23 / 31 - 06

 • ก.พ. 22 - 28

 • มี.ค. 06 - 12


 • รหัสทัวร์ : NT23110128
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 7 วัน 5 คืน
 • สายการบิน
 • นาริตะ โตเกียว ฟุกุชิมะ นิกโก้ กินซังออนเซ็น

 • ธ.ค. 31 - 06


 • ปกติ 69,990
  เริ่ม 59,990 บาท
 • รหัสทัวร์ : NT23110129
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 6 วัน 4 คืน
 • สายการบิน
 • โตเกียว ฟูจิ คาวาสึซากุระ นาริตะ

 • ก.พ. 10 - 15 / 17 - 22 / 21 - 26 / 28 - 04

 • มี.ค. 02 - 07 / 06 - 11


 • รหัสทัวร์ : NT23110130
 • โรงแรม

 • ญี่ปุ่น
 • 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คาวาสึซากุระ

 • ก.พ. 22 - 26


 • รีวิวลูกค้าในเส้นทางนี้

  รีวิวทัวร์ ญี่ปุ่น TOKYO FUJI

  สนุกมากเลยค่ะ รอบหน้ามาอุดหนุนอีกแน่นอนค่ะ


  Kachaporn soontornwat
  ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 23 -27 ส.ค.66

  รีวิวทัวร์ ญี่ปุ่น TOKYO FUJI

  ไว้ใจในบริการ หลายๆทริปแล้วค่ะ พักดี ทานดี ไกด์ดีตลอด


  คุณ ชลิดา ทองประดู่
  โตเกียว ฟูจิ 17 - 21 ต.ค.66
  วันนี้เปิดบริการ 09.00-18.00 น.
  เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์พร้อมให้บริการ

  02-136-9144

  @nexttripholiday