Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

SUPER! GOLDEN ROUTE เที่ยวญี่ปุ่น... โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า โตเกียว 6 วัน 4 คืน เดินทาง ก.ย. - มี.ค. 66 เริ่มต้น 34,888.- บิน Air AsiaX (XJ)

SUPER! GOLDEN ROUTE เที่ยวญี่ปุ่น... โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า โตเกียว 6 วัน 4 คืน เดินทาง ก.ย. - มี.ค. 66 เริ่มต้น 34,888.- บิน Air AsiaX (XJ)
พิเศษ!!! เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบู +บุฟเฟ่ต์ BBQ + บุฟเฟ่ต์ขาปู
พัก โอซาก้า 1 คืน นาโกย่า 1 คืนฟูจิออนเซ็น 1 คืนนาริตะ 1 คืน- ชมไดบุทสึนารา หลวงพ่อโตปางสมาธิที่สูงที่สุดในโลกที่วัดโทไดจิ สวนกวางนารา- ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ โดทงโบริ ถ่ายภาพกับป้ายกูลิโกะ- เช็คอินเกียวโตวัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ โทริอิพันต้นศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ช้อปปิ้งMitsui outlet- ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิขึ้นฟูจิชั้น5หรือลานสกีฟูจิเท็น- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ไหว้พระขอพรวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-
วัดโทไดจิ-สวนกวางนารา-เมืองโอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ-โดทงโบริ-

เดินทางช่วง

30 ก.ย. 65 - 22 มี.ค. 66 ( 32 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

JXJ09
เริ่มต้น
34,888 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 ก.ย. 65 - 5 ต.ค. 65 34,888 43,388 แสดง - 0
7 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 35,888 44,388 แสดง - 0
14 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 35,888 44,388 แสดง - 0
21 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 38,888 47,388 แสดง - 0
26 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 35,888 44,388 แสดง - 0
28 ต.ค. 65 - 2 พ.ย. 65 35,888 44,388 แสดง - 0
9 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65 35,888 44,388 แสดง - 0
11 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65 35,888 44,388 แสดง - 0
23 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65 35,888 44,388 แสดง - 0
25 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65 35,888 44,388 แสดง - 0
2 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65 35,888 44,388 แสดง - 0
9 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 37,888 46,388 แสดง - 0
16 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65 37,888 46,388 แสดง - 0
30 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66 45,888 54,388 แสดง - 0
5 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 0
11 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 0
13 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 0
25 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 0
27 ม.ค. 66 - 1 ก.พ. 66 36,888 45,388 แสดง - 0
2 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66 36,888 45,388 แสดง - 0
8 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66 36,888 45,388 แสดง - 0
15 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66 36,888 45,388 แสดง - 0
17 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66 36,888 45,388 แสดง - 0
22 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66 36,888 45,388 แสดง - 0
24 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 0
3 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 0
8 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 0
9 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 0
10 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 0
15 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 0
16 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 0
17 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 0