Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

GRAND GEORGIA จอร์เจีย บาทูมี ทลิบิซี คาซเบกิ 8 วัน 5 คืน เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 66 ราคา 65,999.- บิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)

GRAND GEORGIA จอร์เจีย บาทูมี ทลิบิซี คาซเบกิ 8 วัน 5 คืน เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 66 ราคา 65,999.- บิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)
พิเศษ อาหารภัตตาคารบนตึก Alphabetic Tower ที่สามารถมองเห็นทะเลได้ชมวิวของทั้งเมืองบาทูมีได้แบบ 360 องศา
อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่-ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำจัตุรัสเปียเซซ่า-เมืองเก่าบาทูมี - มหาวิหารบากราติ-บอร์โจมี-สวนบอร์โจมี-ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน-วิหารจวารี - ขึ้นกระเช้าขมป้อมนาริกาลา-วิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซีสะพานสันติภาพ
บาทูมี-ถนนเลียบชายหาดบาทูมี-อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่-ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำจัตุรัสเปียเซซ่า-เมืองเก่าบาทูมี-ตึก Alphabetic Tower - บาทูมี-คูไตซี-อารามจีลาติ-มหาวิหารบากราติ-บอร์โจมี-สวนบอร์โจมี- ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน-วิหารจวารี -ขึ้นกระเช้าขมป้อมนาริกาลา-วิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซีสะพานสันติภาพ-โครนิเคิลออฟ - ป้อมอันนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-กูดาอูริ-อนุสรณ์สถานรัสเซียจอร์เจีย

เดินทางช่วง

18 ม.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

KGG110814
เริ่มต้น
65,999 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 ม.ค. 66 - 25 ม.ค. 66 65,999 79,899 แสดง - 0
3 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66 65,999 79,899 แสดง - 0
14 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66 65,999 79,899 แสดง - 0
24 ก.พ. 66 - 3 มี.ค. 66 65,999 79,899 แสดง - 0
8 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66 65,999 79,899 แสดง - 0
19 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 65,999 79,899 แสดง - 0