Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

VIETNAM เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน จางอาน (พักซาปา 2คืน) 4 วัน 3 คืน เดินทาง ต.ค. 65 - เม.ย. 66 เริ่มต้น 16,999.- บิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)

VIETNAM เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน จางอาน (พักซาปา 2คืน) 4 วัน 3 คืน เดินทาง ต.ค. 65 - เม.ย. 66 เริ่มต้น 16,999.- บิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)
ภัตตาคารเมนูพิเศษ!!!SEN BUFFET นานาชาติ
นั่งรถรางเมืองซาปา-ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน-หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกกั๊ตกั๊ต-โมอาน่า คาเฟ่-ถนนคนเดินซาปา - จัตุรัสบาดิงห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮวัดเจย์ดีเสาเดียว-ซาปา - สะพานแก้วมังกรเมฆ-ฮานอย-ทะเลสาปคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ฮานอย-นิงห์บิง-ล่องเรือกระจาดจางอาน
ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮวัดเจย์ดีเสาเดียว-ซาปา-นั่งรถรางเมืองซาปา-ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน-หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกกั๊ตกั๊ต-โมอาน่า คาเฟ่ - ถนนคนเดินซาปา-สะพานแก้วมังกรเมฆ-ฮานอย-ทะเลสาปคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ฮานอย-นิงห์บิง-ล่องเรือกระจาดจางอาน

เดินทางช่วง

3 ธ.ค. 65 - 25 เม.ย. 66 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

KVN110412
เริ่มต้น
17,999 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65 19,999 24,999 แสดง - 0
11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 17,999 22,999 แสดง - 0
17 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65 18,999 23,999 แสดง - 0
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 18,999 23,999 แสดง - 0
28 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 19,999 24,999 แสดง - 0
14 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66 17,999 22,999 แสดง - 0
26 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 17,999 22,999 แสดง - 0
2 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66 17,999 22,999 แสดง - 0
4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66 17,999 22,999 แสดง - 0
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 17,999 22,999 แสดง - 0
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66 17,999 22,999 แสดง - 0
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 17,999 22,999 แสดง - 0
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66 17,999 22,999 แสดง - 0
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 17,999 22,999 แสดง - 0
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66 17,999 22,999 แสดง - 0
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66 19,999 24,999 แสดง - 0
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 17,999 22,999 แสดง - 0
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66 17,999 22,999 แสดง - 0
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 17,999 22,999 แสดง - 0
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66 17,999 22,999 แสดง - 0
23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 17,999 22,999 แสดง - 0
24 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66 17,999 22,999 แสดง - 0
25 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66 17,999 22,999 แสดง - 0
30 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 17,999 22,999 แสดง - 0
6 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66 19,999 24,999 แสดง - 0
8 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66 17,999 22,999 แสดง - 0
11 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66 20,999 25,999 แสดง - 0
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 21,999 26,999 แสดง - 0
13 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 21,999 26,999 แสดง - 0
14 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 20,999 25,999 แสดง - 0
22 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66 17,999 22,999 แสดง - 0