ไปเที่ยวที่ไหนดี?

แชร์
 • ราคาเริ่มต้น
  12,999
 • รหัสทัวร์
  NT23110238
 • ระยะเวลา
  2 วัน 1 คืน
 • สายการบิน
 • โรงแรม
 • ราคาเริ่มต้น
  12,999 บาท
  รหัสทัวร์
  NT23110238
  ระยะเวลา
  2 วัน 1 คืน
  ระดับที่พัก

  ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เที่ยว
  หนองคาย • ประตูชัย • พระธาตุหลวง • ร้านหัตถกรรม • สถานีรถไฟความเร็วสูง • หลวงพระบาง • ชมพระอาทิตย์ตกพระธาตุภูษี • ตลาดมืด - ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดเชียงทอง • น้าตกตาดกวางสี• พระราชวังเก่า • น่ังรถไฟความเร็วสูง-วังเวียง - ล่องเรือดูแม่น้าซอง • บลูลากูน • ถ้านางฟ้า • ด่านเวียงจันทน์
 • ช้อป
  ด่านชายแดนลาว-ไทย
 • กิน
  อาหารโรงแรม
 • พิเศษ
  นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว - จีน
 • พัก
  ระดับ 3 ดาว

 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF

  เลือกวันเดินทาง

 • ว่าง จองได้เลย
 • เต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • คุณกำลังเลือก
 • 15 ธ.ค. 66 17 ธ.ค. 66
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  12,999
  ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
  16,499
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  12,999
  Group Size
  15+1
  จำนวนคงเหลือ
  0

  รายละเอียดทัวร์

  มหัศจรรย์..หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง 2 วัน 1 คืน

  ช่วงวันเดินทาง

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (ไม่มีเตียง) Group Size จำนวนคงเหลือ
  15 ธ.ค. 66 17 ธ.ค. 66
  12,999
  16,499
  12,999
  15+1 0
  30 ธ.ค. 66 01 ม.ค. 67
  17,999
  21,999
  16,999
  16+1 รอชำระเงิน

  ช่วงวันเดินทาง

  15 ธ.ค. 66 17 ธ.ค. 66
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  12,999
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3 ท่าน)
  16,499
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  12,999
  Group Size
  15+1
  จำนวนคงเหลือ
  0
  30 ธ.ค. 66 01 ม.ค. 67
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  17,999
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3 ท่าน)
  21,999
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  16,999
  Group Size
  16+1
  จำนวนคงเหลือ
  รอชำระเงิน

  โปรแกรมใกล้เคียง

 • รหัสทัวร์ : NT23110239
 • โรงแรม

 • ลาว
 • 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน
 • มหัศจรรย์..หลวงพระบาง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม นั่งรถไฟความเร็วสูง

 • ธ.ค. 02 - 05 / 08 - 11 / 09 - 12 / 29 - 01 / 30 - 02 / 31 - 03

 • ก.พ. 08 - 11 / 15 - 18 / 23 - 26

 • มี.ค. 01 - 04 / 07 - 10 / 08 - 11 / 22 - 25

 • เม.ย. 05 - 08 / 11 - 14 / 12 - 15 / 13 - 16 / 14 - 17 / 15 - 18


 • รหัสทัวร์ : NT23110523
 • โรงแรม

 • ลาว
 • 4 วัน 2 คืน
 • สายการบิน
 • ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

 • ธ.ค. 01 - 04 / 08 - 11 / 21 - 24


 • รหัสทัวร์ : NT23110589
 • โรงแรม

 • ลาว
 • 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • LAOS ซุปตาร์...เที่ยวพัก ฮักลาว

 • ธ.ค. 07 - 10 / 21 - 24 / 23 - 26 / 28 - 31 / 29 - 01

 • ม.ค. 11 - 14 / 18 - 21

 • ก.พ. 01 - 04 / 08 - 11 / 15 - 18 / 22 - 25 / 29 - 03

 • มี.ค. 07 - 10 / 14 - 17 / 21 - 24 / 28 - 31


 • คนที่ดูทัวร์นี้ยังดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

 • รหัสทัวร์ : NT23110239
 • โรงแรม

 • ลาว
 • 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน
 • มหัศจรรย์..หลวงพระบาง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม นั่งรถไฟความเร็วสูง

 • ธ.ค. 02 - 05 / 08 - 11 / 09 - 12 / 29 - 01 / 30 - 02 / 31 - 03

 • ก.พ. 08 - 11 / 15 - 18 / 23 - 26

 • มี.ค. 01 - 04 / 07 - 10 / 08 - 11 / 22 - 25

 • เม.ย. 05 - 08 / 11 - 14 / 12 - 15 / 13 - 16 / 14 - 17 / 15 - 18


 • รหัสทัวร์ : NT23110450
 • โรงแรม

 • AMAZING ฮาลองเบย์ SUN WORLD ฮานอย

 • ธ.ค. 01 - 04 / 16 - 19

 • มี.ค. 08 - 11 / 15 - 18 / 22 - 25


 • รหัสทัวร์ : NT23110589
 • โรงแรม

 • ลาว
 • 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน
 • LAOS ซุปตาร์...เที่ยวพัก ฮักลาว

 • ธ.ค. 07 - 10 / 21 - 24 / 23 - 26 / 28 - 31 / 29 - 01

 • ม.ค. 11 - 14 / 18 - 21

 • ก.พ. 01 - 04 / 08 - 11 / 15 - 18 / 22 - 25 / 29 - 03

 • มี.ค. 07 - 10 / 14 - 17 / 21 - 24 / 28 - 31


 • วันนี้เปิดบริการ 09.00-18.00 น.
  เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์พร้อมให้บริการ

  02-136-9144

  @nexttripholiday