Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

TOKYO ทิวลิป สวยตะโกน 5วัน 3คืน เดินทาง เม.ย. 66 เริ่มต้น 37,999.- บิน THAI AIR ASIA X (XJ)

TOKYO ทิวลิป สวยตะโกน 5วัน 3คืน เดินทาง เม.ย. 66 เริ่มต้น 37,999.- บิน THAI AIR ASIA X (XJ)
บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น , บุฟเฟ่ต์ YAKINIKU
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อุเอโนะ - สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ - ศาลเจ้าคาโทริ - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
นาริตะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อุเอโนะ - สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - ศาลเจ้าคาโทริ

เดินทางช่วง

1 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NRT25
เริ่มต้น
37,999 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 เม.ย. 66 - 5 เม.ย. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
2 เม.ย. 66 - 6 เม.ย. 66 37,999 44,499 แสดง - 0
3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 39,999 46,499 แสดง - 0
4 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66 39,999 46,499 แสดง - 0
5 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66 39,999 46,499 แสดง - 0
6 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66 39,999 46,499 แสดง - 0
7 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66 39,999 46,499 แสดง - 0
10 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66 45,999 52,499 แสดง - 0
11 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 45,999 52,499 แสดง - 0
12 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 45,999 52,499 แสดง - 0
13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 45,999 52,499 แสดง - 0