Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS - Hotel 81 3D (SL) SEP - OCT เก็บทิปสนามบิน1850

SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS - Hotel 81 3D (SL) SEP - OCT เก็บทิปสนามบิน1850
BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
สิงคโปร์ MERLION วัดเจ้าแม่กวนอิม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
GARDEN BY THE BAY มารีน่า เบย์ แซนด์ ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT

เดินทางช่วง

1 ก.ย. 62 - 26 ต.ค. 62 ( 25 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD190669
เริ่มต้น
8,888 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
1 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
5 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
8 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
26 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
29 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
1 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
2 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
3 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
8 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
15 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
17 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
20 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25