Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS - Hotel 81 3D (SL) JUL - AUG เก็บทิปสนามบิน1850

SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS - Hotel 81 3D (SL) JUL - AUG เก็บทิปสนามบิน1850
BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT
ย่านลิตเติ้ลอินเดีย ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด พิเศษ !! นำท่านชม THE JEWEL CHANGI

เดินทางช่วง

4 ก.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 ( 21 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD190670
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
21 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
Sold Out