Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
(HK5TTG) HONGKONG 5 TEMPLE BY TG
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขา วิคตอเรีย –ย่านจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) - Symphony of light วันที่สองของการเดินทาง กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรม - ห้าง City Gate Outlet วันที่สามของการเดินทาง วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – งานฮวงจุ้ย - ย่านจิมซาจุย สนามบินฮ่องกง - สุวรรณภูมิ
ย่านจิมซาจุย / ห้าง City Gate Outlet

เดินทางช่วง

13 มิ.ย. 62 - 29 ธ.ค. 62 ( 50 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD191015
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 16
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 16
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 18,900 23,800 แสดง - 20
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 17,900 22,800 แสดง - 20
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 20
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 14,999 19,899 แสดง - 20
Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 20,888 25,788 แสดง - 20
Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 20,888 25,788 แสดง - 20
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 20,888 25,788 แสดง - 20
Sold Out