Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

ทัวร์ เบ๊าเบา มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น

 ทัวร์ เบ๊าเบา มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
อาหารเย็นมื้อพิเศษ เมนูเป๋าฮื้อไวน์แดง
ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ จัตุรัสเซนาโด้ The Parisian Macao The Venetian ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้แสควร์ วัดเจ้าแม่กวนอิม
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย

เดินทางช่วง

23 ส.ค. 62 - 8 พ.ย. 62 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD191119
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 3,999 8,499 แสดง - 24
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 4,555 9,055 แสดง - 24
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 4,999 9,499 แสดง - 24
Sold Out
16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 5,999 10,499 แสดง - 20
Sold Out
6 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 5,999 10,499 แสดง - 20
Sold Out