Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

สุดคุ้มฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระ

 สุดคุ้มฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระ
อาหารพิเศษ... เป็ดปักกิ่งไวน์แดง
วัดเจ้าพ่อกวนอู วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
ช๊อปปิ้งหลอหวู่ ตงเหมิน ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทางช่วง

14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD191195
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 4,999 9,499 แสดง - 20
Sold Out