Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์อู่อี๋ซาน ขนมเหนียวมรกต ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ชมโชว์ IMPRESSION OF DAHONGPAO 4 วัน 3 คืน (3U)

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์อู่อี๋ซาน ขนมเหนียวมรกต ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ชมโชว์ IMPRESSION OF DAHONGPAO 4 วัน 3 คืน (3U)
เที่ยวจีน ทัวร์จีน อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของประเทศจีนที่ได้รับ มรดกโลกทั้งทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ
เที่ยวจีน ทัวร์จีน อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน เขาเทียนโหยวฟง ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง วังอู่อี่ โชว์อิมเพรสชั่นต้าหงเผา

เดินทางช่วง

21 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD191315
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 18,999 21,999 แสดง - 20
Sold Out
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 18,999 21,999 แสดง - 20
Sold Out