Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์อู่อี๋ซาน ขนมเหนียวมรกต ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ชมโชว์ IMPRESSION OF DAHONGPAO 4 วัน 3 คืน (3U)

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์อู่อี๋ซาน ขนมเหนียวมรกต ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ชมโชว์ IMPRESSION OF DAHONGPAO 4 วัน 3 คืน (3U)
เที่ยวจีน ทัวร์จีน อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของประเทศจีนที่ได้รับ มรดกโลกทั้งทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ
เที่ยวจีน ทัวร์จีน อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน เขาเทียนโหยวฟง ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง วังอู่อี่ โชว์อิมเพรสชั่นต้าหงเผา

เดินทางช่วง

21 ก.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD191315
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 18,999 23,499 แสดง - 20
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 18,999 23,499 แสดง - 20
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 18,999 23,499 แสดง - 20
Sold Out
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 18,999 23,499 แสดง - 20
Sold Out
2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 18,999 21,999 แสดง - 20
Sold Out
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 18,999 21,999 แสดง - 20
Sold Out
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 18,999 21,999 แสดง - 20
Sold Out
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 18,999 21,999 แสดง - 20
Sold Out
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 18,999 21,999 แสดง - 20
Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 18,999 21,999 แสดง - 20
Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 18,999 21,999 แสดง - 20
Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 18,999 21,999 แสดง - 20
Sold Out
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 18,999 21,999 แสดง - 20
Sold Out