Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

SPG02 มันส์สุด ฮ่องกง สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค เซินเจิ้น

SPG02 มันส์สุด ฮ่องกง สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค เซินเจิ้น
อาหารพิเศษ... เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง
สวนสนุกOCEAN PARK เต็มวัน (รวมบัตรค่าเข้าและเครื่องล่นแล้ว)
วัดแชกงหมิว โชว์ม่านน้ำ 3D แม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งนาธาน ตลาดตงเหมิน

เดินทางช่วง

( 0 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD191384
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆGroup Size