Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

EY753 ฝรั่งเศษ ปารีสเมืองแฟชั่น BISOUS PARIS

EY753 ฝรั่งเศษ ปารีสเมืองแฟชั่น BISOUS PARIS
ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านถนน ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์และ ลาวัลย์เลย์ วิลเลจ เอ้าท์เล็ท อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน
ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส 6วัน3คืน เดินทางโดยสายการบินETIHAD AIRWAYS (EY) เยือนปารีสศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟชั่นที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก เดินทางโดยสายการบินระดับโลก ETIHAD AIRWAYS
ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอไอเฟล ประตูชัยนโปเลียน ถนนช็องเอลิเซ่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์จัตุรัสคองคอร์ด ชมความงดงามพระราชวังแวร์ซายส์พระราชวังอันสวยงามทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูป แกะสลักและเครื่องเรือน ล่องเรือแม่น้ำแชน ชมความงามริมฝั่งแม่น้ำ

เดินทางช่วง

5 ก.พ. 63 - 28 มิ.ย. 63 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD192488
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 29,888 29,888 แสดง - 31
Sold Out
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 29,888 29,888 แสดง - 31
Sold Out
3 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 31,888 31,888 แสดง - 31
Sold Out
17 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 31,888 31,888 แสดง - 31
Sold Out
30 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63 32,888 32,888 แสดง - 31
Sold Out
12 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 32,888 32,888 แสดง - 31
Sold Out
26 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 32,888 32,888 แสดง - 31
Sold Out
9 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 32,888 32,888 แสดง - 31
Sold Out
23 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 32,888 32,888 แสดง - 31
Sold Out