Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เวียนเทียนกลางน้ำ...ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก พะเยา-น่าน-แพร่ 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ

เวียนเทียนกลางน้ำ...ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก พะเยา-น่าน-แพร่ 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ
ตักบาตรข้าวเหนียว | วัดอนาลโย | วัดศรีโคมคำ | พระธาตุจอมทอง | พ่อขุนงำเมือง | ร่วมพิธีเวียนเทียนกลางน้ำ | วัดภูมินทร์ | วัดพระธาตุแช่แห้งวัดพระธาตุช่อแฮ

เดินทางช่วง

5 พ.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD193048
เริ่มต้น
6,900 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
5 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 6,900 8,200 แสดง - 8
4 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 6,900 8,200 แสดง - 8