Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

TTXJ155 โตเกียว ฟูจิ FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค. - เม.ย. 63 เริ่มต้น 19,888 (XJ)

TTXJ155 โตเกียว ฟูจิ FUKUSHIMA  5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค. - เม.ย. 63 เริ่มต้น 19,888 (XJ)
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้าหน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน

เดินทางช่วง

1 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 ( 15 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD193200
เริ่มต้น
23,888 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 32,888 40,788 แสดง - 34
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 32,888 40,788 แสดง - 34
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 34
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 32,888 40,788 แสดง - 34
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 31,888 39,788 แสดง - 34
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 31,888 39,788 แสดง - 34

โปรแกรมทัวร์

ไม่มีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์