Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

SPG07 ฮ่องกง บุญเน้นๆ นอนฮ่องกง 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.63 เริ่มต้น 12,888 (HX)

SPG07 ฮ่องกง บุญเน้นๆ นอนฮ่องกง 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.63 เริ่มต้น 12,888 (HX)
บินปรับฮวงจุ้ยรับพลังบวกกับความเฮง! พิเศษนอนฮ่องกง 2 คืนวัดเจ้าพ่อกวนอู วัดนาจา วัดเฮ่งเจีย วัดเจ้าแม่กวนอิมอ่องฮำ วัดเชกงเก่าแก่ วัดเชกงปัจจุบัน วัดหวังต้าเซียน ชิมชาจุ่ย ดูการแสดงแสงสีเสียงชิมโฟนี่อ๊อฟไลน์
ช๊อปปิ้งตลาดสดพื้นเมือง กระเช้านองปิง 360 พระใหญ่วัดโป่วหลิน (ราคาทัวร์รวมกระเช้าแล้ว) City Gateoutlet

เดินทางช่วง

19 ม.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 ( 47 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD200024
เริ่มต้น
12,888 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
19 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
20 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
24 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 13,888 13,888 แสดง - 20
25 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 13,888 13,888 แสดง - 20
26 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
27 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
4 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
5 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
6 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
7 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 13,888 13,888 แสดง - 20
8 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 13,888 13,888 แสดง - 20
9 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
10 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
11 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
12 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
13 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
14 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 13,888 13,888 แสดง - 20
15 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 13,888 13,888 แสดง - 20
16 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
18 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
20 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
21 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 13,888 13,888 แสดง - 20
22 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 13,888 13,888 แสดง - 20
23 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
25 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
26 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 13,888 13,888 แสดง - 20
1 มี.ค. 63 - 3 มี.ค. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
3 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
4 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 13,888 13,888 แสดง - 20
8 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
9 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
11 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 13,888 13,888 แสดง - 20
14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 13,888 13,888 แสดง - 20
17 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
19 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 12,888 12,888 แสดง - 20
20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 13,888 13,888 แสดง - 20
22 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 13,888 13,888 แสดง - 20
23 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 13,888 13,888 แสดง - 20
24 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 13,888 13,888 แสดง - 20
26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 13,888 13,888 แสดง - 20
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 13,888 13,888 แสดง - 20
28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 13,888 13,888 แสดง - 20