Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

ZHKG23 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [เลทส์โก ส้มพาฟิน 4 เมือง]

ZHKG23 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [เลทส์โก ส้มพาฟิน 4 เมือง]
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน หมุนกังหันแก้ชงวัดแชกงหมิว ขอพรวัดอาม่า ที่เก่าแก่ของมาเก๊า ชมสวนจำลองหยวนหมิง พร้อมโชว์การแสดง ถ่ายรูปคู่ หอไอเฟลจำลอง ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว อิสระช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย และตลาดหล่อหวู่เซ็นเตอร์

เดินทางช่วง

26 มี.ค. 63 - 7 ก.ย. 63 ( 25 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD200194
เริ่มต้น
8,999 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
17 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 8,999 12,499 แสดง - 20
18 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 8,999 12,499 แสดง - 20
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
25 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
22 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
23 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
30 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
5 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
6 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
20 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
4 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 10,999 14,499 แสดง - 24
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
5 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 9,999 13,499 แสดง - 24