Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เชียงราย เชียงใหม่ 3วัน 2คืน สงกรานต์ เริ่มต้น 10,999.-

เชียงราย เชียงใหม่ 3วัน 2คืน สงกรานต์ เริ่มต้น 10,999.-
พระตำหนักดอยตุง–สวนแม่ฟ้าหลวง–วัดพระธาตุดอยตุง – วัดห้วยปลากั้ง–วัดร่องเสือเต้น-สิงห์ปาร์ค–วัดร่องขุ่น-วัดพระธาตุดอยคำ–วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

เดินทางช่วง

10 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210040
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 เม.ย. 64 - 12 เม.ย. 64 10,999 12,999 แสดง - 8
Sold Out
11 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 10,999 12,999 แสดง - 8
Sold Out
12 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 10,999 12,999 แสดง - 8
Sold Out
13 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 10,999 12,999 แสดง - 8
Sold Out

โปรแกรมทัวร์

ไม่มีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์