Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เบตง โอเคนัมเบอร์วัน 4วัน3คืน เริ่มต้น 8,990.- เดินทาง เม.ย.64

เบตง โอเคนัมเบอร์วัน 4วัน3คืน เริ่มต้น 8,990.- เดินทาง เม.ย.64
ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว-บ้านขุนพิทักษ์รายา-ยะลา-จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง-สตรีทอาร์ต-วงเวียนหอนาฬกิาเบตง-ตู้ไปรษณีย์โบราณ วัดพุทธาธิวาส-วัดกวนอิม-ป้ายใต้สุดสยาม-สนามบินเบตง-ร้านของฝากเมืองเบตง-ร้านวุ้นดาต้นตารับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4)–สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่อน้ำพรุอ้น-ศาลาประชาคมเบตง ขึ้นสกายวอลค์ ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง–สะพานแขวนแตปูซู-ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา-เกาะทวด–วัดช้าง

เดินทางช่วง

15 เม.ย. 64 - 18 เม.ย. 64 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210067
เริ่มต้น
8,990 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 เม.ย. 64 - 18 เม.ย. 64 8,990 11,490 แสดง - 0

โปรแกรมทัวร์

ไม่มีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์