Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

สงกรานต์ เบตง พัก5ดาว ราคา 11,990- 4วัน3คืน 11-13/11-14/12-15/13-16เม.ย.64

สงกรานต์ เบตง พัก5ดาว ราคา 11,990- 4วัน3คืน 11-13/11-14/12-15/13-16เม.ย.64
มัสยิดกลางเมืองสงขลา-ย่านเมืองเก่าสงขลา Old Town–เขาตังกวน–หาดสมิหลา-วัดช้างไห้ - สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบาง ลาง-อุโมงค์ปิยะมิตร -วัดพุทธาธิวาส – บ่อน้ำพุร้อนเบตง – สวนดอกไม้หมื่นบุปผา- SKYWALK อัยเยอร์เวง – สะพานแตปูชู - ชมตู้ไปรษณีย์ – วัดพุทธาธิวาส – สนามบินเบตง – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม –อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์– ถนนคนเดินเบตง-ศาลเจ้าแม่ลิ ้มกอเหนี่ยว – ลิวงศ์ - ตลาดกิมหยง

เดินทางช่วง

14 เม.ย. 64 - 18 เม.ย. 64 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210079
เริ่มต้น
11,990 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
14 เม.ย. 64 - 17 เม.ย. 64 11,990 13,990 แสดง - 0
15 เม.ย. 64 - 18 เม.ย. 64 11,990 13,990 แสดง - 0

โปรแกรมทัวร์

ไม่มีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์