Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เชียงราย 4ดาว ดอยตุง ดอยผาอี้ ดอยแม่สลอง เริ่มต้น 10,990.- พ.ค.-ต.ค.64 3วัน2คืน

เชียงราย 4ดาว ดอยตุง ดอยผาอี้ ดอยแม่สลอง เริ่มต้น 10,990.- พ.ค.-ต.ค.64 3วัน2คืน
เชียงราย - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาฮี้ - ดอยแม่สลอง - ไร่ชา 101 - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ไร่ชาฉุยฟง - สิงห์ปาร์ค (ราคานี้รวมค่านั่งรถราง) - วัดร่องขุ่น

เดินทางช่วง

1 พ.ค. 64 - 14 ก.ย. 64 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210097
เริ่มต้น
10,999 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 พ.ค. 64 - 3 พ.ค. 64 12,999 15,499 แสดง - 9
6 พ.ค. 64 - 8 พ.ค. 64 10,999 13,499 แสดง - 9
13 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64 10,999 13,499 แสดง - 9
20 พ.ค. 64 - 22 พ.ค. 64 10,999 13,499 แสดง - 9
27 พ.ค. 64 - 29 พ.ค. 64 10,999 13,499 แสดง - 9
3 มิ.ย. 64 - 5 มิ.ย. 64 12,999 15,499 แสดง - 9
10 มิ.ย. 64 - 12 มิ.ย. 64 10,999 13,499 แสดง - 9
17 มิ.ย. 64 - 19 มิ.ย. 64 10,999 13,499 แสดง - 9
24 มิ.ย. 64 - 26 มิ.ย. 64 10,999 13,499 แสดง - 9
1 ก.ค. 64 - 3 ก.ค. 64 10,999 13,499 แสดง - 9
8 ก.ค. 64 - 10 ก.ค. 64 10,999 13,499 แสดง - 9
15 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64 10,999 13,499 แสดง - 9
22 ก.ค. 64 - 24 ก.ค. 64 10,999 13,499 แสดง - 9
24 ส.ค. 64 - 26 ส.ค. 64 12,999 15,499 แสดง - 9
26 ส.ค. 64 - 28 ส.ค. 64 12,999 15,499 แสดง - 9
29 ส.ค. 64 - 31 ส.ค. 64 10,999 13,499 แสดง - 9
5 ก.ย. 64 - 7 ก.ย. 64 10,999 13,499 แสดง - 9
12 ก.ย. 64 - 14 ก.ย. 64 12,999 15,499 แสดง - 9

โปรแกรมทัวร์

ไม่มีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์