Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

Betong มนต์เสน่ห์ "เบตง" พัก 5ดาว 2คืน เริ่มต้น 9,990.- 3วัน2คืน พ.ค.-ต.ค.64

Betong มนต์เสน่ห์ "เบตง" พัก 5ดาว 2คืน เริ่มต้น 9,990.- 3วัน2คืน พ.ค.-ต.ค.64
มัสยิดกลางเมืองสงขลา-ย่านเมืองเก่าสงขลา Old Town-เขาตังกวน-หาดสมิหลา-วัดช้างไห้ - สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบาง ลาง- อุโมงค์ปียะมิตร -วัดพุทธาธิวาส - บ่อน้ำพุร้อนเบตง - สวนดอกไม้หมื่นบุปผา- SKYWALK อัยเยอร์เวง - สะพานแตปูชู - ชมตู้ไปรษณี - วัดพุทธาธิวาส - สนามบินเบตง - ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม - ,โมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ถนนคนเดินเบตง-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว - ลิวงศ์ - ตลาดกิมหยง

เดินทางช่วง

12 ส.ค. 64 - 25 ก.ย. 64 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210109
เริ่มต้น
11,990 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 ส.ค. 64 - 15 ส.ค. 64 11,990 13,990 แสดง - 10
22 ก.ย. 64 - 25 ก.ย. 64 11,990 13,990 แสดง - 10