Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้น 97,900 บิน QR

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้น 97,900 บิน QR
อาหารแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊กสไตล์ฝรั่งเศส 1 อย่าง อาทิ เป็ดอบซอส/ ปลา / เนื้อวัว / แกะ พร้อมจิบไวน์ฝรั่งเศส ตบท้ายด้วยของหวาน )-ชม หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์-เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว-ขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟิล สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรูอลังการโรแมนติค // นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ดีจอง-พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน -พักเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารักชมสัญลักษณ์ประจำเมือง สะพานไม้ชาเปล-เที่ยวมิลาน มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะพร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน-นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
ปารีส–พระราชวังแวร์ซายส์–พิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ล่องเรือแม่น้ำแซน–ชมเมือง– อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู-ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 –ประตูชัย –ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์-ปารีส –รถไฟด่วน TGV–ดิจอง –อินเทอร์ลาเก้น(สวิตเซอร์แลนด์)-ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe–ลูเซิร์น– สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์)-ลูเซิร์น– มิลาน–มหาวิหารแห่งมิลาน –เวนิส-เวนิส-นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค ปีซ่า– หอเอนปิซ่า-1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ปีซ่า–โรม– วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์–โคลอสเซี่ยม– น้ำพุเทรวี่–บันไดสเปน-โรม –จัตุรัสนาโวน่–วิหารแพนเธออน– น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน

เดินทางช่วง

8 ก.ค. 65 - 27 พ.ย. 65 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

10 วัน 9 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210138
เริ่มต้น
97,900 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 110,900 142,900 แสดง - 0
22 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 110,900 142,900 แสดง - 0
5 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 110,900 142,900 แสดง - 0
12 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 110,900 142,900 แสดง - 0
23 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 99,900 131,900 แสดง - 0
7 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 99,900 131,900 แสดง - 0
21 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 99,900 131,900 แสดง - 0
4 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 97,900 129,900 แสดง - 0
18 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 97,900 129,900 แสดง - 0