Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

น่าน แพร่ ราคา 4,444.- 22-25 ต.ค.64 4วัน 2 คืน

น่าน แพร่ ราคา 4,444.- 22-25 ต.ค.64 4วัน 2 คืน
กราบสักการะพระธาตุอินทร์แขวนจำลอง ชม บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ แวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 ถนนลอยฟ้า หรือถนนหมายเลข3 พระธาตุแช่แห้ง วัดดภูมินทร์ - ภาพกระซิบรักบรรลือโลก แพะเมืองผี ชมป่าหิน รูปร่างแปลกตา วัดพระธาตุช่อแฮ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

เดินทางช่วง

22 ต.ค. 64 - 25 ต.ค. 64 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210143
เริ่มต้น
4,444 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
22 ต.ค. 64 - 25 ต.ค. 64 4,444 5,944 แสดง - 0