Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เชียงใหม่ ดอยม่อนแจ่ม 3วัน2คืน เริ่ม7,999.- พ..ย-ธ.ค.64 บินDD

เชียงใหม่ ดอยม่อนแจ่ม 3วัน2คืน เริ่ม7,999.- พ..ย-ธ.ค.64 บินDD
ัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรี วิชัย – ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ป้างฮวา– ไร่ดอกลมหนาว วัดพระธาตุดอยคํา– CHOM CAFÉ –วันอินทราวาส(วัดต้นเกว๋น)–วัดศรีสุพรรณ – ประตูท่าแพ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร –วัดมหาวันวนาราม –วัดสวนดอก – ONE NIMMAN

เดินทางช่วง

6 พ.ย. 64 - 28 ธ.ค. 64 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210147
เริ่มต้น
7,999 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 พ.ย. 64 - 8 พ.ย. 64 8,999 10,999 แสดง - 0
10 พ.ย. 64 - 12 พ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 0
13 พ.ย. 64 - 15 พ.ย. 64 8,999 10,999 แสดง - 0
16 พ.ย. 64 - 18 พ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 0
20 พ.ย. 64 - 22 พ.ย. 64 8,999 10,999 แสดง - 0
23 พ.ย. 64 - 25 พ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 0
29 พ.ย. 64 - 1 ธ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 0
2 ธ.ค. 64 - 4 ธ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 0
11 ธ.ค. 64 - 13 ธ.ค. 64 8,999 10,999 แสดง - 0
14 ธ.ค. 64 - 16 ธ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 0
18 ธ.ค. 64 - 20 ธ.ค. 64 8,999 10,999 แสดง - 0
19 ธ.ค. 64 - 21 ธ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 0
26 ธ.ค. 64 - 28 ธ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 0