Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน 4วัน3คืน เริ่มต้น พ.ย.-ธ.ค.64 เริ่ม 8999.- บินDD

เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน 4วัน3คืน เริ่มต้น พ.ย.-ธ.ค.64 เริ่ม 8999.- บินDD
ลำปาง – วัดพระธาตุลำปางหลวง – แพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ – ถนนคนเดิน วนอุทยานแพะเมืองผี– บ้านมัดใจ HOMEMADE&CAFÉ – จังหวัดน่าน –วัดมิ่งเมือง –เสาหลักเมือง พระบรมธาตุแช่แห้ง –เชียงใหม่– วัดพระสิงห์–วัดศรีสุพรรณ – ถนนคนเดินวัวลาย สวนดอกไม้แม่ริม –วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย -วัดเจ็ดลิน – ประตูท่าแพ - แวะซื้อ ของฝาก

เดินทางช่วง

13 พ.ย. 64 - 28 ธ.ค. 64 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210152
เริ่มต้น
8,999 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 พ.ย. 64 - 16 พ.ย. 64 9,999 12,499 แสดง - 0
14 พ.ย. 64 - 17 พ.ย. 64 8,999 11,499 แสดง - 0
17 พ.ย. 64 - 20 พ.ย. 64 8,999 11,499 แสดง - 0
20 พ.ย. 64 - 23 พ.ย. 64 9,999 12,499 แสดง - 0
27 พ.ย. 64 - 30 พ.ย. 64 9,999 12,499 แสดง - 0
29 พ.ย. 64 - 2 ธ.ค. 64 8,999 11,499 แสดง - 0
11 ธ.ค. 64 - 14 ธ.ค. 64 8,999 11,499 แสดง - 0
13 ธ.ค. 64 - 16 ธ.ค. 64 8,999 11,499 แสดง - 0
18 ธ.ค. 64 - 21 ธ.ค. 64 9,999 12,499 แสดง - 0
19 ธ.ค. 64 - 22 ธ.ค. 64 8,999 11,499 แสดง - 0
20 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64 8,999 11,499 แสดง - 0
25 ธ.ค. 64 - 28 ธ.ค. 64 9,999 12,499 แสดง - 0