Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เทศกาลโคมแสนดวง ลำพูน 3วัน1คืน เริ่ม 2,599.- วันที่ 15-17 , 29-31 ต.ค.64

เทศกาลโคมแสนดวง ลำพูน 3วัน1คืน เริ่ม 2,599.- วันที่ 15-17 , 29-31 ต.ค.64
ลำพูน-วัดศรีดอนชัย-วัดดอยติ-วัดพระบาทตากผ้า-วัดพระเจ้าตาเขียว-วัดเกาะกลาง-วัดจามเทวี-อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี-เทศกาลโคมแสงดวง ณ วัดพระธาตุหริภุณชัย ลำพูน-กู่ช้าง กู่ม้า-วัดสันป่ายางหลวง-วัดมหาวัน-วัดพระยืน

เดินทางช่วง

15 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

3 วัน 1 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210153
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64 2,599 3,399 แสดง - 0
Sold Out
29 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 2,599 3,399 แสดง - 0
Sold Out