Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เชียงใหม่ ม่วนใจ๋ไปเต๊อะไปแอ่ว วันหยุด ต.ค.รถ Bus 3,999.- ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอกไม้แม่ริม 4วัน 2คืน

เชียงใหม่ ม่วนใจ๋ไปเต๊อะไปแอ่ว วันหยุด ต.ค.รถ Bus 3,999.- ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอกไม้แม่ริม 4วัน 2คืน
ห้วยตึงเฒ่า,วัดต้นเกว๋น,วัดพระสิงห์ ดอยม่อนแจ่ม,สวนดอกไม้แม่ริม พระธาตุดอยคำ,พระธาตุดอยสุเทพ พักเมืองเชียงใหม่2คืน

เดินทางช่วง

22 ต.ค. 64 - 25 ต.ค. 64 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210160
เริ่มต้น
3,999 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
22 ต.ค. 64 - 25 ต.ค. 64 3,999 5,499 แสดง - 30