Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 10วัน 7คืน เริ่ม 78,900.- เม.ย.-ก.ย.64 บินEK

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 10วัน 7คืน เริ่ม 78,900.- เม.ย.-ก.ย.64 บินEK
ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือ ปารีส - TGV - ดีจอง - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) ลูเซิรน์ - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต - ลูเซิร์น ลูเซิร์น - ไฮเดลเบิร์ก - โคโลญจน์ (เยอรมนี) โคโลญจน์ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) อัมสเตอร์ดัม - อัลเมียร์ งานดอกไม้พืชสวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 จัด 1 ครั้ง – อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลม อัมสเตอร์ดัม

เดินทางช่วง

9 เม.ย. 65 - 9 ต.ค. 65 ( 28 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210186
เริ่มต้น
78,900 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 เม.ย. 65 - 18 เม.ย. 65 88,900 114,800 แสดง - 0
10 เม.ย. 65 - 19 เม.ย. 65 88,900 114,800 แสดง - 0
11 เม.ย. 65 - 20 เม.ย. 65 88,900 114,800 แสดง - 0
12 เม.ย. 65 - 21 เม.ย. 65 88,900 114,800 แสดง - 0
22 เม.ย. 65 - 1 พ.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
29 เม.ย. 65 - 8 พ.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
6 พ.ค. 65 - 15 พ.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
13 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
20 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
27 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
3 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
10 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
17 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
24 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
1 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
8 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
15 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
22 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
29 ก.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
5 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
12 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
19 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
26 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
2 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
9 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
16 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
23 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
30 ก.ย. 65 - 9 ต.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0