Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5คืน เริ่มต้น 79,555.-

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส  8 วัน 5คืน เริ่มต้น 79,555.-
ฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย
เที่ยว เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก - ถ่ายรูปกับ วังหลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค- เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europeนั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์- เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว- ล่องเรือบาตามูซ ณ แม่น้ำแซน ชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส
มิวนิค-จัตุรัสมาเรียนพาซ–ซาลสเบิร์ก–สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ท (ออสเตรีย)-ฮัลล์ทัทท์–อินส์บรุค–วังหลังคาทองคำ–ฟุสเซ่น(เยอรมัน)-โฮเฮนชวานเกา –ปราสาทนอยชวานสไตน์–อินเทอร์ลาเค่น(สวิตเซอร์แลนด์)-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์–ดีจอง (ฝรั่งเศส)-ปารีส–แวร์ซายส์– ล่องเรือบาตามูซ–หอยเอสคาโก้ (ฝรั่งเศส)-ประตูชัย – หอไอเฟล– พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์–ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์

เดินทางช่วง

26 ก.ค. 65 - 29 พ.ย. 65 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210244
เริ่มต้น
79,555 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65 83,555 98,555 แสดง - 0
11 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65 83,555 98,555 แสดง - 0
12 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65 83,555 98,555 แสดง - 0
20 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 81,555 96,555 แสดง - 0
27 ก.ย. 65 - 4 ต.ค. 65 81,555 96,555 แสดง - 0
6 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65 81,555 96,555 แสดง - 0
18 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 81,555 96,555 แสดง - 0
1 พ.ย. 65 - 8 พ.ย. 65 79,555 94,555 แสดง - 0
22 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65 79,555 94,555 แสดง - 0