Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

ตุรกี อิสตันบูลปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9 วัน 6 คืน เริ่มต้น 38,999.- เดินทาง ธ.ค.64 -ก.พ.65 โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES

ตุรกี อิสตันบูลปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9 วัน 6 คืน เริ่มต้น 38,999.- เดินทาง ธ.ค.64 -ก.พ.65 โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1คืน /ชมโชว์ระบำหน้าท้อง เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่ พิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป พักโรงแรม 4 ดาวของตุรกี พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน Option Tour >> ขึ้นบอลลูน ชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียหรือสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถ Jeep Safari ชมวิวภูเขารูปทรงต่างๆอย่างใกล้ชิด (ไม่รวมในค่าทัวร์)

เดินทางช่วง

4 ธ.ค. 64 - 21 ก.พ. 65 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210250
เริ่มต้น
38,999 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64 38,999 46,499 แสดง - 15
28 ธ.ค. 64 - 5 ม.ค. 65 41,999 49,499 แสดง - 15
12 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 65 38,999 46,499 แสดง - 15
13 ก.พ. 65 - 21 ก.พ. 65 38,999 46,499 แสดง - 15