Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 67,900.- พ.ค.65 - มี.ค.66 บิน TK

EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 67,900.- พ.ค.65 - มี.ค.66 บิน TK
ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ-ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นกรุงบราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา -Outlet Parndorf– กรุงเวียนนา-เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์–พระราชวังเบลวีเดียร์ -หอนาฬิกาดาราศาสตร์เชสกี้ คลุมลอฟ-หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์–ซอลส์เบิร์ก–สวนมิราเบลล์ -มิวนิค-
เวียนนนา - บูดาเปสต์ – ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ-คาสเซิ่ลฮิลล์–ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน– ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น-บูดาเปสต์–กรุงบราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - Outlet Parndorf– กรุงเวียนนา-เวียนนา –เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์–พระราชวังเบลวีเดียร์ - ถนนวงแหวน-สวนสาธารณะสตัดปาร์ค–ถนนคาร์ทเนอร์ - เบอร์โน่-เบอร์โน่–กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์เชสกี้ คลุมลอฟ–ปราสาทครุมลอฟ- ย่านเขตเมืองเก่า-เชสกี้ คลุมลอฟ–หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์–ซอลส์เบิร์ก–สวนมิราเบลล์ - บ้านโมสาร์ท-ซอลส์เบิร์ก - ฟุสเซ่น–ปราสาทนอยชวานสไตน์–โอเบอรามาเกา - มิวนิค-มิวนิค–สนามอลิอันซ์ อารีน่า–จัตุรัสมาเรียนพลาส– ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - เดินทางกลับ

เดินทางช่วง

1 มิ.ย. 65 - 29 มี.ค. 66 ( 21 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210275
เริ่มต้น
67,900 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65 69,900 83,900 แสดง - 0
21 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65 69,900 83,900 แสดง - 0
12 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65 79,900 93,900 แสดง - 0
24 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65 79,900 93,900 แสดง - 0
6 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 69,900 83,900 แสดง - 0
9 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 79,900 93,900 แสดง - 0
20 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 69,900 83,900 แสดง - 0
23 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 79,900 93,900 แสดง - 0
6 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 69,900 83,900 แสดง - 0
18 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 69,900 83,900 แสดง - 0
8 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65 67,900 81,900 แสดง - 0
22 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65 67,900 81,900 แสดง - 0
1 ธ.ค. 65 - 9 ธ.ค. 65 75,900 89,900 แสดง - 0
5 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 75,900 89,900 แสดง - 0
17 ม.ค. 66 - 25 ม.ค. 66 67,900 81,900 แสดง - 0
24 ม.ค. 66 - 1 ก.พ. 66 67,900 81,900 แสดง - 0
7 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66 67,900 81,900 แสดง - 0
21 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66 67,900 81,900 แสดง - 0
7 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66 67,900 81,900 แสดง - 0
14 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66 67,900 81,900 แสดง - 0
21 มี.ค. 66 - 29 มี.ค. 66 67,900 81,900 แสดง - 0