Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 9D6N เริ่มต้น 58,888.- เดินทาง มี.ค.-ก.ค.65 บินEK

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 9D6N เริ่มต้น 58,888.- เดินทาง มี.ค.-ก.ค.65 บินEK
ชมอุทยานเทือกเขาโดโลไมท์ ตามรอยละครลิขิตรัก นั่งกระเช้าขึ้นสู่กริลเดอวัลเฟียส นั่งรถไฟขึ้นสู่เมืองเซอร์แมท ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชมยอดเขากลาเซีย3000

เดินทางช่วง

5 มี.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 ( 28 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210276
เริ่มต้น
58,888 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65 58,888 70,388 แสดง - 0
12 มี.ค. 65 - 20 มี.ค. 65 58,888 70,388 แสดง - 0
25 มี.ค. 65 - 2 เม.ย. 65 58,888 70,388 แสดง - 0
1 เม.ย. 65 - 9 เม.ย. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
9 เม.ย. 65 - 17 เม.ย. 65 68,888 80,388 แสดง - 0
30 เม.ย. 65 - 8 พ.ค. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
6 พ.ค. 65 - 14 พ.ค. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
29 พ.ค. 65 - 6 มิ.ย. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
10 มิ.ย. 65 - 18 มิ.ย. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
2 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
16 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
23 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
13 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
20 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
27 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
3 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
17 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
24 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
1 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
8 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
15 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
22 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
29 ต.ค. 65 - 6 พ.ย. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
5 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
19 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
26 พ.ย. 65 - 4 ธ.ค. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
3 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 59,999 71,499 แสดง - 0
10 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 59,999 71,499 แสดง - 0