Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 93,900.- บินQR

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 93,900.- บินQR
เมนูฟองดู อาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของสวิส
นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส (มรดกโลก) * นั่งรถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส (เส้นทางรถไฟสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์) * พักในเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ ห้องพักมีราคาแพง * นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น * เข้าชมฟาร์มชีสกรูแยร์ รสชาติต้นตำรับ * เที่ยวเมืองโลซานน์ * ชมกรุงเจนีวา * นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นแสนสวย
มิลาน -มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ” – เซนต์มอ ริซท์ / คูร์ -เซนต์มอริซท์ / คูร์ – อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสายกลาเซีย เอ็กซ์เพรส – พักในเมืองเซอร์แมทซ์-นั่งรถไฟกรอเนอแกรตสู่ยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น-มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์ - โลซานน์ – เจนีวา – กรูแยร์ – โรงงานชีส...แสนอร่อย-กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – บ่อหมี – อินเทอร์ลาเค่น -อินเทอร์ลาเคน – นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง -ซุก – ชมเมือง – ซูริค- ซูริค – ลูเซิร์น – ล่องทะเลสาบลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต-ซูริค – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ซูริค – สไตน์ อัม ไรน์ – ชมเมือง – น้ำตกไรน์

เดินทางช่วง

12 ก.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 ( 16 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210324
เริ่มต้น
95,900 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65 105,900 105,900 แสดง - 0
12 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65 105,900 128,800 แสดง - 0
26 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65 105,900 105,900 แสดง - 0
26 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65 105,900 128,800 แสดง - 0
9 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 105,900 105,900 แสดง - 0
9 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 105,900 128,800 แสดง - 0
24 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 105,900 105,900 แสดง - 0
24 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65 105,900 128,800 แสดง - 0
6 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 95,900 95,900 แสดง - 0
6 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 95,900 118,800 แสดง - 0
20 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 95,900 95,900 แสดง - 0
20 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 95,900 118,800 แสดง - 0
11 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 95,900 95,900 แสดง - 0
11 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 95,900 118,800 แสดง - 0
18 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 95,900 95,900 แสดง - 0
18 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 95,900 118,800 แสดง - 0