Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

น่าน ดอยเสมอดาว เลย นาแห้ว เชียงคาน 5วัน 3คืน รถตู้ปรับอากาศ VIP พักน่าน 2คืน เชียงคาน1คืน ราคา 5,888 บาท

น่าน ดอยเสมอดาว เลย นาแห้ว เชียงคาน 5วัน 3คืน รถตู้ปรับอากาศ VIP พักน่าน 2คืน เชียงคาน1คืน ราคา 5,888 บาท
วัดพระธาตุเขาน้อย-วัดพระธาตุแช่แห้ง-เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน-อุโมงค์ลีลาวดี-วัดภูมินทร์-วัดศรีพันต้น-ศาลหลักเมือง วัดมิ่งเมือง เดอะวิว@กิ่วม่วง-โค้งหมายเลข3 ถนนลอยฟ้า-บ่อเกลือสินเธาว์-ชมวิวสะพานบ้านสะปัน-จุดชมวิวภูคา1715-ปัว- ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอ - เมืองน่าน - ดอยเสมอดาว-เสาดินนาน้อย-นาแห้ว-ภูหัวฮ่อม-อช.ภูสวนทราย-วัดศรีโพธิ์ชัย-ชายแดนไทย ลาว บ้านเหมืองแพร่-ภูเก้าง้อม-เชียงคาน- ถนนคนเดินเชียงคาน - เชียงคาน ใส่บาตรข้าวเหนียว-ภูเรือ-เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ

เดินทางช่วง

27 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210421
เริ่มต้น
5,888 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65 5,888 8,188 แสดง - 0