Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เยอรมนี อสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 10วัน 7คืน บิน EK เริ่มต้นเพียง 65,900.-

เยอรมนี อสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 10วัน 7คืน บิน EK เริ่มต้นเพียง 65,900.-
กรุงเทพฯ-มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาลบูร์ก-มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค-ฮอลสตัท-เชสกี้คลุมลอฟ-เชสกี้คลุมลอฟ–ปราก-ปราก -บาติสลาวา(สโลวาเกีย)-ช้อปปิ้ง OUTLET-เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน - บูดาเปสต์-บูดาเปสต์-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-บูดาเปสต์-ประเทศไทย-สนามบินสุวรรณภูมิ
เมืองมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค-เมืองฟุสเซ่น(FUSSEN) -เมืองซาลบูร์ก(SALZBURG) ถ่ายรูปสวนมิราแบล -ย่านเมืองเก่า -เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ-ถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ-กรุงปราก ชมความสวยงามของปราสาทแห่งกรุงปราก-กรุงบาติสลาว่า-ชมความสวยงามย่านเมืองเก่าบาติสลา-กรุงเวียนนา เข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์-เมืองบูดาเปสต์-ถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส -ถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์ -

เดินทางช่วง

28 ม.ค. 65 - 21 เม.ย. 65 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210491
เริ่มต้น
65,900 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 ม.ค. 65 - 6 ก.พ. 65 65,900 78,800 แสดง - 0
8 ก.พ. 65 - 17 ก.พ. 65 65,900 78,800 แสดง - 0
21 ก.พ. 65 - 2 มี.ค. 65 65,900 78,800 แสดง - 0
4 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65 65,900 78,800 แสดง - 0
18 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65 65,900 78,800 แสดง - 0
23 มี.ค. 65 - 1 เม.ย. 65 65,900 78,800 แสดง - 0
9 เม.ย. 65 - 18 เม.ย. 65 75,900 91,800 แสดง - 0
10 เม.ย. 65 - 19 เม.ย. 65 75,900 91,800 แสดง - 0
11 เม.ย. 65 - 20 เม.ย. 65 75,900 91,800 แสดง - 0
12 เม.ย. 65 - 21 เม.ย. 65 75,900 91,800 แสดง - 0