Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 10วัน 7คืน บิน EK ราคาเริ่มต้น 78,900.-

ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 10วัน 7คืน บิน EK ราคาเริ่มต้น 78,900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ- ปารีส (ฝรั่งเศส)-ชมเมือง-ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์-ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือ-ปารีส - TGV - ดีจอง -ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์)-ลูเซิรน์ -แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต -ลูเซิร์น-ลูเซิร์น-ไฮเดลเบิร์ก - โคโลญจน์ (เยอรมนี)-โคโลญจน์ - หมู่บ้านกีธูร์น-อัมสเตอร์ดัม(เนเธอร์แลนด์)-อัมสเตอร์ดัม- อัลเมียร์ งานดอกไม้พืชสวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 จัด 1 ครั้ง –อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลม-อัมสเตอร์ดัม-ดูไบ - ประเทศไทย
จัตุรัสคองคอร์ท -ชมจัตุรัสทรอคาเดโรชมและถ่ายภาพหอไอเฟิล-เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ -ถ่ายรูปด้านหน้ากับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์-ท่าเรือ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม -เมืองดีจอง -เมืองแองเกิลเบิร์ก-ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหิน-ถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น-เมืองไฮเดลเบิร์ก ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก -ชมมหาวิหารแห่ง โคโลญจน์ -หมู่บ้านกีธูร์น -จตุรัสดัมสแควร์ อิสระช้อปปิ้งที่ ดามสแควร์-อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ -ชม งานดอกไม้พืชสวนโลกฟลอริเอด-หมู่บ้านกังหันลม -ล่องเรือกระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม -แวะชมโรงงานเจียรนัยเพชรและอัญมณี

เดินทางช่วง

9 เม.ย. 65 - 9 ต.ค. 65 ( 28 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210495
เริ่มต้น
78,900 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 เม.ย. 65 - 18 เม.ย. 65 88,900 114,800 แสดง - 0
10 เม.ย. 65 - 19 เม.ย. 65 88,900 114,800 แสดง - 0
11 เม.ย. 65 - 20 เม.ย. 65 88,900 114,800 แสดง - 0
12 เม.ย. 65 - 21 เม.ย. 65 88,900 114,800 แสดง - 0
22 เม.ย. 65 - 1 พ.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
29 เม.ย. 65 - 8 พ.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
6 พ.ค. 65 - 15 พ.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
13 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
20 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
27 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
3 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
10 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
17 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
24 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
1 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
8 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
15 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
22 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
29 ก.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
5 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
12 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
19 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
26 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
2 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
9 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
16 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
23 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0
30 ก.ย. 65 - 9 ต.ค. 65 78,900 99,800 แสดง - 0