Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน 7 คืน บินEK ราคาเริิ่มต้น 79,900.-

อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส  10วัน 7 คืน บินEK ราคาเริิ่มต้น 79,900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ- โรม (อิตาลี)-ปิซ่า-เวนิส-เกาะเวนิส-อินส์บรูค ประเทศออสเตรีย-อินบรูค-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE –ลูเซิร์น-ลูเซิร์น-ปารีส-นั่งรถไฟด่วน TGV-ปารีส-ปารีส - ดูไบ -สนามบินสุวรรณภูมิ
กรุงโรม ประเทศอิตาลี-นครวาติกัน -มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-รูปปั้นแกะสลัก เพียต้า-ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม -ประตูชัยคอนสแตนติน-ชมน้ำพุ เทรวี่จุดกำเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น-เมืองปิซ่า (PISA)-จัตุรัสแคมโปสถานที่ตั้งของหอเอนปิซ่า -เมืองเวนิซ เมสเตร้(VENICE)-ท่าเรือตรอนเชโต้ -เกาะเวนิส -สะพานถอนหายใจ -ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค -อิสระเลือกช้อปปิ้งเครื่องแก้วมูราโน่ -ล่องเรือกอนโดล่า-เมืองอินส์บรูคชมความสวยงามของตัวเมืองอินส์บรูค ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ -เมืองอินเทอร์ลาเก้น-ขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ -เมืองลูเซิร์น-เมืองดีจอง-กรุงปารีส สู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม- เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์-จัตุรัสทรอคาเดโร หอไอเฟิล

เดินทางช่วง

30 ม.ค. 65 - 21 เม.ย. 65 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210496
เริ่มต้น
79,900 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 ม.ค. 65 - 8 ก.พ. 65 79,900 92,800 แสดง - 0
7 ก.พ. 65 - 16 ก.พ. 65 79,900 95,800 แสดง - 0
14 ก.พ. 65 - 23 ก.พ. 65 79,900 92,800 แสดง - 0
28 ก.พ. 65 - 9 มี.ค. 65 79,900 92,800 แสดง - 0
4 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65 79,900 95,800 แสดง - 0
19 มี.ค. 65 - 28 มี.ค. 65 79,900 92,800 แสดง - 0
23 มี.ค. 65 - 1 เม.ย. 65 79,900 92,800 แสดง - 0
9 เม.ย. 65 - 18 เม.ย. 65 89,900 105,800 แสดง - 0
10 เม.ย. 65 - 19 เม.ย. 65 89,900 105,800 แสดง - 0
11 เม.ย. 65 - 20 เม.ย. 65 89,900 105,800 แสดง - 0
12 เม.ย. 65 - 21 เม.ย. 65 89,900 105,800 แสดง - 0