Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย์ ฮังการี 9วัน 6คืน บินQR ราคาเริ่มต้น 77,777.-

เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย์ ฮังการี 9วัน 6คืน บินQR ราคาเริ่มต้น 77,777.-
พิเศษ !! เมนูขาหมูเยอรมัน + เบียร์ / ปลาเทร้า / เป็ดโบฮีเมี่ยน / ซุปกูราซ / ซี่โครงหมูย่างเวียนนา
เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์- ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน Top of Germany- เที่ยว เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก - เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค - ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติก มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย - เข้าชมภายในพระราชวังเชรินน์บรุนน์
มิวนิค-ปราสาทนอยชวานชไตน์–การ์มิช–พาร์เท่นเคียร์เช่น(เยอรมันนี)-การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น–ยอดเขาซุกสปิตเซ่–มิวนิค–จัตุรัสมาเรียนพาซ(เยอรมันนี)-มิวนิค–ซาลส์เบิร์ก–สวนมิราเบล–บ้านโมสาร์ท–ทะเลสาบฮัลล์ทัทท์–เชสกี้ ครุมลอฟ(สาธารณรัฐเช็ก)-เชสกี้ครุมลอฟ–ปราค–มหาวิหารเซนต์วิตุส–สะพานชาลส์–หอนาฬิกาดาราศาสตร์–จัตุรัสเมืองเก่า(สาธารณรัฐเช็ก)-ปราค–บราติสลาว่า– เที่ยวชมเมืองบราติสลาว่า –บูดาเปสต์(ฮังการี)-บูดาเปสต์– ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน–ล่องแม่น้ำดานูบ– จัตุรัสวีรบุรุษ – ซิตาเดลล่า–ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์–เวียนนา(ออสเตรีย)-เวียนนา–พระราชวังเชรินน์บรุนน์(ออสเตรีย)

เดินทางช่วง

11 มี.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220082
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
11 มี.ค. 65 - 18 มี.ค. 65 59,900 71,900 แสดง - 0
Sold Out
23 มี.ค. 65 - 30 มี.ค. 65 59,900 71,900 แสดง - 0
Sold Out
8 เม.ย. 65 - 15 เม.ย. 65 69,900 81,900 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 79,888 94,888 แสดง - 0
Sold Out
28 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 79,888 94,888 แสดง - 0
Sold Out