Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 12,999.- บิน FD

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 12,999.- บิน FD
กรุงเทพ-ฮานอย-เมืองห่านาม-ล่องเรือจิบชาเวียดนาม ชมวัดตามจุ๊ก-เมืองฮาลอง-ตลาดฮาลองไนท์มาร์เก็ต-เมืองฮาลองเบย์-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า-เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบตะวันตก-เจดีย์เฉินก๊วก-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย-กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง-
สู๋เมืองห่านาม-ล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก(บริการของหวาน,ผลไม้,น้ำชาเวียดนามบนเรือ)-สู่เมืองฮาลองนำท่านเลือกชมและเลือกซื้อของฝากณร้านOTOP -ท่านช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง -สู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้าง-อ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้าชมหินงอกหินย้อยมากมาย-สู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม-ชมรอบเมืองฮานอย -ไปยังสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ชมทำเนียบประธานาธิบดีและบ้านพักลุงโฮเป็นสถานที่สองเเห่งที่ตั้งอยู่ติดกัน ชม วัดเจดีย์เสาเดียวที่มีอายุกว่า 400 ปี-สู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE )-ชม เจดีย์เฉินก๊วก-ชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย -ชมวัดหงอกเซิน -อิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย

เดินทางช่วง

14 ก.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220159
เริ่มต้น
14,999 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
22 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65 14,999 19,999 แสดง - 0
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 0
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 0
19 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 14,999 19,999 แสดง - 0
26 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 14,999 19,999 แสดง - 0
2 ก.ย. 65 - 5 ก.ย. 65 14,999 19,999 แสดง - 0
8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 14,999 19,999 แสดง - 0
29 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 14,999 19,999 แสดง - 0
6 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 0