Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เบตง SPECIAL PRICE 3วัน 2คืน บิน SL ราคาเพียง 5,999.-

เบตง SPECIAL PRICE 3วัน 2คืน บิน SL ราคาเพียง 5,999.-
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว –วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด – เบตง – หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก – สตรีทอาร์ตเบตง – ถนนคนเดินเมืองเบตง-SKY WALK ชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง – ถ่ายรูปสะพานแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9 – สวนหมื่นบุปผา -ร้านเฉาก๊วยวุ้นดำ ก.ม.4 – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง -อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – วัดพุทธาธิวาส – ป้ายใต้สุดสยาม – DELISH MARASCAFÉ - หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง –ท่าอากาศยานหาดใหญ่ –กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
หาดใหญ่-ปัตตานี-สักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว -วัดราษฎร์บูรณะ หรือวัดช้างให้-อ.เบตง -หอนาฬิกา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง-ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตง-สตรีทอาร์ต STREET ART ถนนศิลปะเมืองเบตง-ถนนคนเดินเบตงอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง-จุดชมวิว SKY WALK ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สะพานแตปูซู -น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-สวนหมื่นบุปผา หรือสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง-ร้านวุ้นดำ กม. 4 หรือ ร้านเฉาก๊วย ร้านต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน -อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่อน้ำร้อนเบตง-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-วัดพุทธาธิวาส-ป้ายใต้สุดสยาม-เช็คอินคาเฟ่ตุรกี ไม่ต้องไปถึงตุรกี ปัตตานีก็มีน้า.... DELISH MARAS CAFÉ-สู่ ตลาดกิมหยงเป็นตลาดขายของฝาก

เดินทางช่วง

20 ก.พ. 65 - 31 ต.ค. 65 ( 89 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220235
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ก.พ. 65 - 22 ก.พ. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.พ. 65 - 24 ก.พ. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.พ. 65 - 26 ก.พ. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.พ. 65 - 1 มี.ค. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
1 มี.ค. 65 - 3 มี.ค. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
3 มี.ค. 65 - 5 มี.ค. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
6 มี.ค. 65 - 8 มี.ค. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
7 มี.ค. 65 - 9 มี.ค. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
8 มี.ค. 65 - 10 มี.ค. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
10 มี.ค. 65 - 12 มี.ค. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
13 มี.ค. 65 - 15 มี.ค. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
14 มี.ค. 65 - 16 มี.ค. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
15 มี.ค. 65 - 17 มี.ค. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
17 มี.ค. 65 - 19 มี.ค. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
20 มี.ค. 65 - 22 มี.ค. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
21 มี.ค. 65 - 23 มี.ค. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
22 มี.ค. 65 - 24 มี.ค. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
24 มี.ค. 65 - 26 มี.ค. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
27 มี.ค. 65 - 29 มี.ค. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
28 มี.ค. 65 - 30 มี.ค. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
29 มี.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
31 มี.ค. 65 - 2 เม.ย. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
3 เม.ย. 65 - 5 เม.ย. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
4 เม.ย. 65 - 6 เม.ย. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
6 เม.ย. 65 - 8 เม.ย. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
7 เม.ย. 65 - 9 เม.ย. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
10 เม.ย. 65 - 12 เม.ย. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
17 เม.ย. 65 - 19 เม.ย. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
18 เม.ย. 65 - 20 เม.ย. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
19 เม.ย. 65 - 21 เม.ย. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
20 เม.ย. 65 - 22 เม.ย. 65 4,698 6,198 แสดง - 0
Sold Out
10 พ.ค. 65 - 12 พ.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
18 พ.ค. 65 - 20 พ.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
19 พ.ค. 65 - 21 พ.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
20 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
21 พ.ค. 65 - 23 พ.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
22 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
23 พ.ค. 65 - 25 พ.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ค. 65 - 26 พ.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
25 พ.ค. 65 - 27 พ.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
26 พ.ค. 65 - 28 พ.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
27 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
28 พ.ค. 65 - 30 พ.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
29 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
30 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
7 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
11 มิ.ย. 65 - 13 มิ.ย. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
12 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
13 มิ.ย. 65 - 15 มิ.ย. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
15 มิ.ย. 65 - 17 มิ.ย. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
18 มิ.ย. 65 - 20 มิ.ย. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
20 มิ.ย. 65 - 22 มิ.ย. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
23 มิ.ย. 65 - 25 มิ.ย. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
24 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
27 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.ค. 65 - 3 ก.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ค. 65 - 8 ก.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ค. 65 - 9 ก.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
3 ส.ค. 65 - 5 ส.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
4 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
8 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
16 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
18 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
24 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
29 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.ย. 65 - 3 ก.ย. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
1 ต.ค. 65 - 3 ต.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
6 ต.ค. 65 - 8 ต.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
8 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
18 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
26 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out
29 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 5,999 8,499 แสดง - 0
Sold Out