Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

น่าน-ปัว SPECIAL PRICE 3วัน 2คืน บิน SL ราคาเพียง 5,999.-

น่าน-ปัว SPECIAL PRICE 3วัน 2คืน บิน SL ราคาเพียง 5,999.-
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานน่านนคร– วัดมิ่งเมือง –วัดภูมินทร์ - วัดศรีมงคล – อำเภอปัว – วัดภูเก็ต-ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ดอยภูคา - หมู่บ้านสะปัน – บ่อเกลือสินเธาว์ - ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3– วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน-วันศรีพันต้น – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร –ซุ้มต้นลีลาวดี - พระบรมธาตุแช่แห้ง - Erabica Coffee - ท่าอากาศยานน่านนคร – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
น่านนคร-สู่ วัดมิ่งเมือง -เสาหลักเมือง-วัดภูมินทร์ "พระอุโบสถจตุรมุข”-ภาพ “กระซิบรักบันลือโลก”หรือภาพ “ปู่ม่าน ย่าม่าน”-วัดศรีมงคล(ก๋ง) -อำเภอ ปัว-วัดภูเก็ต-ร้านลำดวนผ้าทอ-ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ-ดอยภูคา-บ้านสะปัน ชุมชนกลางหุบเขาสวย แหล่งโอโซนดีเยี่ยม-บ่อเกลือสินเธาว์-ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3-วัดพระธาตุเขาน้อย-ถนนคนเดินน่าน หรือ กาดข่วงเมือง-วัดศรีพันต้น-วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร-ซุ้มต้นลีลาวดี หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน-พระบรมธาตุแช่แห้ง -น่านเอราบิก้า คอฟฟี่ (Erabica Coffee)

เดินทางช่วง

18 มี.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 ( 21 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220255
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 มี.ค. 65 - 20 มี.ค. 65 5,888 7,388 แสดง - 0
Sold Out
25 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65 5,888 7,388 แสดง - 0
Sold Out
1 เม.ย. 65 - 3 เม.ย. 65 5,888 7,388 แสดง - 0
Sold Out
20 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
27 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
10 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
17 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
24 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.ค. 65 - 3 ก.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
2 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
30 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out