Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 14,999.- บิน FD

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 14,999.- บิน FD
กรุงเทพ-ฮานอย-เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-เจดีย์เฉินก๊วก-เมืองซาปา-ซาปา-สะพานแก้วมังกรเมฆ-ฟานซีปัน-น้ำตกซิลเวอร์-เมืองซาปา-เมืองฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย-กรุงเทพฯไปยังสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-
สู่ เมืองฮานอย -ชมทำเนียบประธานาธิบดีและบ้านพักลุงโฮ-ชม วัดเจดีย์เสาเดียวที่มีอายุกว่า 400 ปี -สู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE )-ชม เจดีย์เฉินก๊วก-สู่ เมืองซาปา สะพานแก้ว”โหร่งมัย” (มังกรเมฆ)(ราคาทัวร์รวมค่าเข้าชม)-เทือกเขาหว่างเลียนเซิน-นั่งรถรางเมืองซาปาจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน-ชม น้ำตกซิลเวอร์(Silver Waterfall)-สู่ เมืองฮานอย -ชม ทะเลสาบคืนดาบ -ชมวัดหงอกเซิน-อิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย

เดินทางช่วง

14 ก.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220259
เริ่มต้น
16,999 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 17,999 22,999 แสดง - 0
22 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 0
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 18,999 23,999 แสดง - 0
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 18,999 23,999 แสดง - 0
26 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 0
2 ก.ย. 65 - 5 ก.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 0
8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 16,999 21,999 แสดง - 0
29 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 0
6 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 17,999 22,999 แสดง - 0