Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ชมวิวแบบพาโนรามา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 13,999.- บิน FD

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ชมวิวแบบพาโนรามา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 13,999.- บิน FD
กรุงเทพ-ฮานอย-เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-เจดีย์เฉินก๊วก-เมืองซาปา-เมืองซาปา-หมู่บ้านชาวเขา กั๊ตกั๊ต-นั่งรถรางเมืองซาปา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน-น้ำตกซิลเวอร์-ถนนคนเดินซาปา-เมืองซาปา-เมืองฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สายสนามบินนอยไบ เมืองฮานอย-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม -ไปยังสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ชมทำเนียบประธานาธิบดีและบ้านพักลุงโฮ-ชม วัดเจดีย์เสาเดียวที่มีอายุกว่า 400 ปี -สู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE )เป็นทะเลสาบน้ำจืด-ชม เจดีย์เฉินก๊วก-ชม หมู่บ้านชาวเขา กั๊ตกั๊ตหรือ CAT CAT VILLAGE-ชม น้ำตกซิลเวอร์(Silver Waterfall)-นั่งรถรางเมืองซาปาจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน-นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน-ชม ถนนคนเดินซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่า-เมืองฮานอย-ชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม-ชม ทะเลสาบคืนดาบ -ชมวัดหงอกเซิน -อิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย

เดินทางช่วง

7 ก.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 ( 34 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220260
เริ่มต้น
15,999 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
8 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 17,999 22,999 แสดง - 0
15 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
21 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
22 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 0
29 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
4 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
5 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 0
12 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 0
18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
19 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
26 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
2 ก.ย. 65 - 5 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
9 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
16 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
23 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
29 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
30 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
6 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
7 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 0
13 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 17,999 22,999 แสดง - 0
14 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 0
20 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 16,999 21,999 แสดง - 0
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 17,999 22,999 แสดง - 0
27 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 0
28 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 15,999 20,999 แสดง - 0