Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าอิลล์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 12,899.- บิน VZ

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าอิลล์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 12,899.- บิน VZ
กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-พระราชวังไดโน้ย –นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ - ร้านเยื้อไผ่ – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก-บาน่าฮิลล์ - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร สะพานมังกรพ่นไฟ-วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
สู่เมืองเว้ -ชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน้ำกร่อย-สู่ วัดเทียนมู๋-ไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมาย-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมือง-ชม พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม-พิเศษ!! นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม-เยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุด-นั่งรถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนาม-ชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour -ชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ -สะพานสีทองหรือสะพานมือยก -หาดหมีเคว (My Khe Beach)-ชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains -ชม หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน -หมู่บ้านกั๊มทาน -กิจกรรม นั่งเรือกระด้ง -สู่ เมืองฮอยอัน -ชม สะพานญี่ปุ่น -ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ-ชม สะพานแห่งความรัก -ชม รูปปั้นปลามังกร -สะพานมังกรไฟ-เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง -ละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน

เดินทางช่วง

2 ก.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220261
เริ่มต้น
12,899 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
9 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65 12,899 17,799 แสดง - 0
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
16 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
21 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
22 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
23 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 14,899 19,799 แสดง - 0
4 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
6 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 14,899 19,799 แสดง - 0
12 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 14,899 19,799 แสดง - 0
20 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
27 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
3 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
10 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
17 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
24 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
29 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
1 ต.ค. 65 - 4 ต.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
6 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
8 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
13 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 14,899 19,799 แสดง - 0
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 14,899 19,799 แสดง - 0
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 14,899 19,799 แสดง - 0
23 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 14,899 19,799 แสดง - 0