Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

PRO เบตง ทัวร์ไทยไม่ง้อรัฐ 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 5,555.- บิน SL

PRO เบตง ทัวร์ไทยไม่ง้อรัฐ 3วัน 2คืน  ราคาเริ่มต้น 5,555.- บิน SL
เมนูข้าวมันไก่เบตง
ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-อินเตอร์รังนก-ชมสนามบินแห่งใหม่เบตง-อุโมงค์ปิยะมิตร-สวนหมื่นบุฟผา-บ่อน้ำร้อนเบตงจุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง-มัสยิดกลางปัตตานี-จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง-ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก-หอนาฬิกาสตรีทอาร์ตเบตง-สะพานแขวนแตปูซู-วัดช้างให้-ตลาดกิมหยง
หาดใหญ่-ปัตตานี-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-มัสยิดกลางปัตตานี-จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง-ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก-หอนาฬิกาสตรีทอาร์ตเบตง-ถนนคนเดินเมืองเบตง-ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-อินเตอร์รังนก-ชมสนามบินแห่งใหม่เบตง-อุโมงค์ปิยะมิตร-สวนหมื่นบุฟผา-บ่อน้ำร้อนเบตงจุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง-สะพานแขวนแตปูซู-วัดช้างให้-ตลาดกิมหยง

เดินทางช่วง

11 มิ.ย. 65 - 31 ต.ค. 65 ( 42 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220422
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
11 มิ.ย. 65 - 13 มิ.ย. 65 6,555 8,555 แสดง - 0
Sold Out
12 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
13 มิ.ย. 65 - 15 มิ.ย. 65 5,555 7,555 แสดง - 0
Sold Out
15 มิ.ย. 65 - 17 มิ.ย. 65 5,555 7,555 แสดง - 0
Sold Out
18 มิ.ย. 65 - 20 มิ.ย. 65 6,555 8,555 แสดง - 0
Sold Out
20 มิ.ย. 65 - 22 มิ.ย. 65 5,555 7,555 แสดง - 0
Sold Out
23 มิ.ย. 65 - 25 มิ.ย. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
24 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 6,555 8,555 แสดง - 0
Sold Out
27 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65 5,555 7,555 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.ค. 65 - 3 ก.ค. 65 6,555 8,555 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ค. 65 - 8 ก.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ค. 65 - 9 ก.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 6,555 8,555 แสดง - 0
Sold Out
3 ส.ค. 65 - 5 ส.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
4 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 6,555 8,555 แสดง - 0
Sold Out
8 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
16 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
18 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 6,555 8,555 แสดง - 0
Sold Out
24 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 6,555 8,555 แสดง - 0
Sold Out
29 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.ย. 65 - 3 ก.ย. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 6,555 8,555 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 5,999 7,999 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 6,555 8,555 แสดง - 0
Sold Out
1 ต.ค. 65 - 3 ต.ค. 65 7,555 9,555 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65 6,555 8,555 แสดง - 0
Sold Out
6 ต.ค. 65 - 8 ต.ค. 65 6,555 8,555 แสดง - 0
Sold Out
8 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 7,555 9,555 แสดง - 0
Sold Out
18 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 6,555 8,555 แสดง - 0
Sold Out
26 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 6,555 8,555 แสดง - 0
Sold Out
28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 7,555 9,555 แสดง - 0
Sold Out
29 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 7,555 9,555 แสดง - 0
Sold Out