Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เที่ยว น่านนคร 3วัน 2คืน ราคาเพียง 7,999.- บิน FD

เที่ยว น่านนคร  3วัน 2คืน ราคาเพียง 7,999.- บิน FD
สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินเชียงใหม่–เฮืองฮังต่อ–วัดพระธาตุแช่แห้ง–วัดมิ่งเมือง–วัดพระธาตุช้างค้ำ–วัดภูมินทร์–พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน–ซุ้มลีลาวดี–โบราณสถานวัดน้อย–วัดพระธาตุเขาน้อย– ถนนคนเดินน่าน-เดอะวิว@กิ่วม่วง–ถนนหมายเลข 3–บ่อเกลือวินเธาว์–จุดชมวิวดอยภูคา 1715–โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่–วัดภูเก็ต-กาแฟไทลื้อ–ลำดวนผ้าทอ–ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ–วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)–คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง–สนามบิน-น่านนคร–สนามบินดอนเมือง
เช็คอินจิบชากาแฟที่ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน -สู่ พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ-สู่วัดมิ่งเมือง -วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง -สู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์"-ถ่ายรูปกับภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้ "กระซิบรักบันลือโลก" -ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นอาคารแบบยุโรปซึ่งเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 -ชม โบราณสถานวัดน้อย หรือ วัดน้อย -ถ่ายรูปกับ ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม-สู่ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย -สู่ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน -สู่ เดอะวิว@กิ่วม่วง เป็นคาเฟ่บนเชิงเขา -สู่ อำเภอปัว โดยใช้เส้นทางถนนหมายเลข 1256 -ถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3-เดินทางถึง บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ -ชม จุดชมวิวดอยภูคา 1715-เช็คอิน โกโก้ วอลเล่ คาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่มีความพิเศษตรงนี้ทางร้านปลูกโกโก้เอง -สู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ต-สู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน อยู่บริเวณใกล้ลำดวนผ้าทอ -สู่ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ เป็นโฮมสเตย์ ร้านอาหารที่โด่งดังในอำเภอปัว-สู่ วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา-สู่บ้านนาก๋างโต้ง จุดเช็คอินสวย ๆ แห่งใหม่ของเมืองน่าน -

เดินทางช่วง

3 ก.ค. 65 - 30 ส.ค. 65 ( 27 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220502
เริ่มต้น
7,999 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
4 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
5 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
6 ก.ค. 65 - 8 ก.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
7 ก.ค. 65 - 9 ก.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
10 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
11 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
17 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
18 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
19 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
20 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
21 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
24 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
25 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
26 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
2 ส.ค. 65 - 4 ส.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
3 ส.ค. 65 - 5 ส.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
4 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
7 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
8 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
15 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
16 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
18 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
22 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
23 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
25 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0
28 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65 7,999 9,499 แสดง - 0