Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

Charming East Europe เยอรมัน- ออสเตรีย-เช็ก 10 วัน 7 คืน ราคาเริ่มต้น 79,900.- บิน TG

Charming East Europe เยอรมัน- ออสเตรีย-เช็ก 10 วัน 7 คืน  ราคาเริ่มต้น 79,900.- บิน TG
พิเศษ!!เมนูขาหมูเยอรมัน
เที่ยวชมบรรยากาศจัตุรัสเมืองมิวนิค เมืองแห่งสปาคาร์โลวีวารี่-ชมหมู่ปราสาทปรากที่งดงามและสะพานชาร์ลอันโด่งดัง-เที่ยวเมืองเล็กๆสุดคลาสสิคเชสกี้ครุมลอฟและอินน์สบรูค-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก-เที่ยวเมืองน่ารักๆริมทะเลสาบฮอลล์สตัท เดินเล่นชมเมืองซาลส์เบิร์ก-ชมเหมืองเกลือ Berchtesgaden Salt Mines-ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet
มิวนิค (เยอรมัน)-ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินน์สบรูค (ออสเตรีย)-อินน์สบรูค-เหมืองเกลือเบิร์ชเทสการ์เดน-ซาล์สเบิร์ก-ฮอลล์สตัท-เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก)-ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ-กรุงปราก-คาร์โลวีวารี-แบมเบิร์ก (เยอรมัน)-นูเรมเบิร์ก-อิงกอลสตัดท์-มิวนิค

เดินทางช่วง

13 ก.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220530
เริ่มต้น
79,900 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65 79,900 93,400 แสดง - 0
27 ก.ค. 65 - 5 ส.ค. 65 79,900 93,400 แสดง - 0
12 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 79,900 93,400 แสดง - 0
26 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 79,900 93,400 แสดง - 0
16 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 79,900 93,400 แสดง - 0
23 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 79,900 93,400 แสดง - 0
12 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65 82,500 96,000 แสดง - 0
22 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 82,500 96,000 แสดง - 0