Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 25,990.- บิน 6E

KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 25,990.- บิน 6E
ชม สวนแอปเปิ้ล (The Apple Orchards)-พาฮาลแกม (Pahalgam)ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย- ศรีนาคา – แคชเมียร์- เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค-ล่องเรือชมตลาดเช้า-พักบ้านเรือ 1 คืน ชมความงามสวนดอกไม้โมกุล
ศรีนาคา–แคชเมียร์-สวนแอปเปิ้ล–พาฮาลแกม–ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย-เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค-ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ -สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา

เดินทางช่วง

9 ก.ค. 65 - 18 ก.ย. 65 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220557
เริ่มต้น
25,990 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65 26,990 31,990 แสดง - 0
27 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 26,990 31,990 แสดง - 0
10 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 26,990 31,990 แสดง - 0
14 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 25,990 30,990 แสดง - 0